Den stora grejen med huset är ju att det är ”utan sladd”, det är inte kopplat till nätet. Den enda energi vi får är från solcellerna på taket och i trädgården, från vindsnurran och så småningom också från stirlingmotorn som drivs av pellets. Energin ska sedan lagras i batterierna så att den kan användas på kvällen eller när det är mulet, helt enkelt när solen inte lyser.

I förra veckan hade vi de första boende i huset och sedan stod systemet igång under två dagar och tuffade. Ingen var i huset och det hände inget speciellt. Ändå drogs batterierna ur! Tänk dig att din mobil börjar få under 5 % batteri – fast för hela huset. Vad är felet?

  1. Vädret. Det var mulet, regnigt och vindstilla, vilket betyder att vi hade väldigt lite produktion av energi.
  2. Laster. Kyl/frys, tryckskärm, pumpar, apparater i standby, allt det drar lite el. Framför allt har själva växelriktaren stora tomgångsförluster. Det bevisar att vi har rätt i att göra huset till ett likströmshus, och att saker som står igång konstant som t.ex. kylskåp och pumpar bör bli de första att ställas om.

Vi kommer behöva större batterikapacitet än vi har idag för att ordentligt klara flera mulna dagar och huset måste bli ännu energisnålare.