304063_2285949514193_4390938_nBaksida Hus Utan sladd

Det är dags för den här projektledaren att stämpla ut och gå vidare! Idag är sista dagen för mig, Linnéa, som projektledare för huset. En ny projektledare tar över inom kort och kommer fokusera ännu mer på upplevelsen och kommunikationen. Det har varit en fantastiskt rolig och lärorik tid och jag har lärt känna väldigt många intressanta människor. Tack till alla er och särskilt tack till Olle, Peter och Jens.

Jag kommer finnas tillgänglig under juni för att slussa in den nya projektledaren,  sen försvinner jag tillbaka till studierna.