snotackt

Vi går nu in i årets mörkaste veckor och snö täcker delar av taket. Idag kom solen fram och gav upp till 2kW under 4-5 timmar, en efterlängtad påfyllning. Det mesta kommer från våra solstaket och jag funderar kring hur man kan, på ett enkelt sätt, få bort snön. Normalt är det inte värt mödan då man får så liten del av den totala energin från solceller under vintern, men för vårt hus är varje kW viktig under vintern. Tips mottages tacksamt.

Mycket har gjort i huset för att optimera funktionen. Det viktigaste för komforten har varit att innerdörren har förbättrats. I hasten inför invigningen i maj lämnades en liten springa under dörren vilket bidrog till att det blev dragit längs golvet. Nu är det fixat och vilken skillnad!

En annan liten sak är att vi nu har möjlighet att köra PC med likström så att växelriktaren inte behöver vara på för att jobba eller göra annat med datorn.

I helgen var det besök från Västmanlands Upplands Energiförening. Ett 15-tal mycket intresserad personer fick en guidad visning av huset. Många initierade frågor och en del tips.