Den vanligaste frågan till oss är kring Stirlingmotorn. För snart ett år sedan skrev jag.

”Däremot väntar vi fortfarande på vår stirlingmotor – senaste besked är att den ska vara klar i oktober och det är ju några dagar kvar på den månaden. Men, i väntan på leverans, har vi kopplat in nätström för att inte äventyra systemet och/eller de boende ? Vi kallar det Hus med liten sladd. Kanske är det modellen för framtiden? Ha en liten anslutning som bara används vid vissa tillfällen och att kunna exportera överskottet. Tills vidare får vi anpassa oss till situationen,  men vi hoppas såklart att vi snart kan återgå till att vara helt utan sladd.”

Tyvärr är det fortfarande så att vi inte fått leverans och vi har heller inget datum på när det ska ske. En del som kontaktar oss undrar varför, vad vi tror etc. Sanningen är att vi inte riktigt vet vad vi ska tro. Förklaringarna till förseningarna har varit skiftande från Inresol. Det enda vi kan göra är att hänvisa till Inresol med frågor.