Berättelsen om Hus utan sladd

Hus utan sladd är ett sätt för Sisyfos att utmana sig själva och andra att visa att det går att bygga miljövänligt och det gör vi genom nya tekniker och nya material som alla bidrar till en helhetslösning. Själva huset är byggt av EPS-material som är som en slags frigolit och som håller kvar värmen väldigt bra. Det står på en krypgrund från ett hus som brann ner för 15 år sedan. För att göra huset självförsörjande finns det tre stora frågor att lösa; el, vatten och avlopp.

Avloppet löser vi med hjälp av Alnarp Cleanwaters system som är helt biologiskt. Det renade vattnet blandas med regnvatten och används för att spola toaletten med så att kretsloppet sluts.

Vattenfrågan är knepigare. Regnvatten är svårt att rena eftersom det lätt blir tillväxt av alger och annat, plus att det saknar de nyttiga mineraler som grundvattnet naturligt får med sig. Därför bestämde vi oss för att utnyttja att naturen själv renar sitt vatten och ger det god smak genom att använda vatten från en brunn. Det gäller då att snåla så mycket som möjligt med vatten och det gör vi genom en orbitaldusch och otroligt snåla kranar.

Elen är ett intressant kapitel. På garaget sitter en liten vindsnurra, som tyvärr än så länge inte gett några större mängder energi. På taket kommer det sitta solceller och vi kommer sätta upp solcellsstaket för att fånga de låga strålarna på hösten och vintern. Energin lagras med batterier för att kunna användas dygnet runt och elbilar laddar under dagen när solen skiner. Att lagra energi från sommaren till vintern är däremot svårare. Vi har tittat på en vätgaslösning där solenergin används i en elektrolysör som tillverkar vätgas som lagras till vintern då den omvandlas till el och värme i en bränslecell, men det visade sig att den tekniken ännu är så oprövad och dras med många problem. Därför har vi nu hittat en fantastisk liten maskin från Inresol som med hjälp av en stirlingmotor med pelletsförbränning kan ge både el och värme med en väldigt bra verkningsgrad. Troligtvis sätter vi också in en bränslecell som man kan köpa vätgas till, vi tror att det kan bli en framtida lösning.

Vi kommer dessutom att göra huset till ett likströmshus för att minska förlusterna. Elen från solcellerna är likström, många moderna apparater drivs av likström, mindre material i kablarna behövs med likström och därför är det intressant att se om vi kan spara energi genom att ha hela huset på likström. Det här är ett omfattande projekt och det kommer ta sin tid att få hela systemet till likström, så till att börja med kommer huset ha vissa laster på växelström. Företagen som styr det här heter Ferroamp och Teroc.

Hela det här projektet är ett sätt att utmana gränserna för vad som är möjligt och låta företag med innovativa idéer testa sin teknik i skarpt läge. Invigningen var 2 maj, men det betyder inte att huset var färdigt då, utan det ska fortsätta utvecklas och förbättras så länge det finns. De som kommer dit som besökare eller hotellgäster ska bli imponerade, de ska se att mer än vad man tror är möjligt och bli inspirerade att sprida hållbarhetstänket vidare.