Kategori: Okategoriserade

”Rapport från 2050” använder Hus utan sladd som exempel

I somras  fick vi besök av Erik och Lotta för inspelning av en ny serie. Serien har sänts under januari 2020 och en halvtimma in i program 2 så figurerar huset(2019). Kul tycker vi! Här är länken till programmet.

Rapport 2050

Fortfarande ingen Stirlingmotor

Den vanligaste frågan till oss är kring Stirlingmotorn. För snart ett år sedan skrev jag.

”Däremot väntar vi fortfarande på vår stirlingmotor – senaste besked är att den ska vara klar i oktober och det är ju några dagar kvar på den månaden. Men, i väntan på leverans, har vi kopplat in nätström för att inte äventyra systemet och/eller de boende ? Vi kallar det Hus med liten sladd. Kanske är det modellen för framtiden? Ha en liten anslutning som bara används vid vissa tillfällen och att kunna exportera överskottet. Tills vidare får vi anpassa oss till situationen,  men vi hoppas såklart att vi snart kan återgå till att vara helt utan sladd.”

Tyvärr är det fortfarande så att vi inte fått leverans och vi har heller inget datum på när det ska ske. En del som kontaktar oss undrar varför, vad vi tror etc. Sanningen är att vi inte riktigt vet vad vi ska tro. Förklaringarna till förseningarna har varit skiftande från Inresol. Det enda vi kan göra är att hänvisa till Inresol med frågor.

Nu släpper vi koden till styrsystemet

Hus Utan Sladd är ett smart hus, där det mesta styrs av ett datoriserat styrsystem. Dess program, inklusive källkod, har släppts fritt så vem som helst kan ladda ner det och använda det.

ipad

Några av funktionerna är:

  • Samkörning av Ferroamps kraftelektronik med en växelriktare från ABB, som skapar ett eget växelströmsnät i huset och kan slås av/på efter behov.
  • Belysningsstyrning, som bygger på DALI-kommunikation med drivdon, närvarodetektorer och EnOcean-givare (som är både trådlösa och batterilösa).
  • Värmestyrning, vilken bland annat tar vara på överskottsenergi från solcellerna för att värma en ackumulatortank/varmvattenberedare.
  • En enkel laststyrning, som minskar risken för överbelastning.
  • Ventilationsstyrning för det system från Lunos vi använder.
  • Huset kan enkelt försättas i ett viloläge då man lämnar det och väckas upp då man kommer hem, vilket integrerats med ett passagesystem från Parakey.
  • Mätningar av bland annat el, vatten, temperatur och ljusförhållanden.
  • Manuell styrning och övervakning via en app, som kan köras till exempel på en surfplatta.
  • Dataloggning, bland annat med ett system som kallas Emoncms (https://emoncms.org/).
  • Visualisering av data som en ”head-up-display” i en spegel.

Spegel

Vad kan man då göra med detta?

En möjlighet är naturligtvis att göra sig något som liknar Hus Utan Sladd. Om denna typ av system placeras på en annan plats, med bra solförhållanden hela året eller bra vindförhållanden under de mörka månaderna, skulle det vara mycket lättare att uppnå full autonomi (utan den kraftvärme som ännu inte har varit i normal drift hos oss).

I så fall ska man även tänka på att Hus Utan Sladd är uppbyggt kring ett system med en likströmsbuss på 760 V DC, som omvandlas till trefas växelström. Det gör konceptet väl lämpat då man behöver kunna hantera eleffekter på säg 5 kW till 200 kW. I vårt fall är laddning av elfordon en anledning till att vi valt detta system. Vi har exempelvis laddat både en Tesla och en VW e-Golf samtidigt. Tankarna finns också på att skala upp teknik från Hus Utan Sladd för att försörja en mindre by.

Om du däremot är ute efter ett enklare självförsörjningssystem med lägre kapacitet, till exempel för att kunna köra dammsugaren i sommarstugan, är Hus Utan Sladd en ”overkill”. (Då kan man istället ha en batteribank på exempelvis 12, 24 eller 48 V DC och relativt billigt omvandla till enfas växelström, något som husets systemintegratör TEROC gjort i många andra sammanhang, men då också sett begränsningarna det innebär om man vill skala upp.)

Ett annat sätt att använda källkoden är naturligtvis att bara använda vissa delar av den. Så har vi redan gjort i en exklusiv med vanlig nätanslutning för att bland annat styra belysning och att ha en app för huset.

För att förstå möjligheterna underlättar det betydligt om man har förkunskaper om exempelvis programmering med CoDeSys av styrsystem från Wago och om Hus Utan Sladd. För att se närmare hur allt fungerar i praktiken är det möjligt att boka studiebesök i huset.

Genom att källkoden är öppen kan den som vill exempelvis föreslå förbättringar. Detta skapar intressanta möjligheter till samarbete, exempelvis om det skulle byggas fler hus baserat på detta koncept. Speciellt om du vill distribuera program vidare, är det dock värt att sätta sig in i licensvillkoren (https://sv.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License).

I den komprimerade filen, som finns att ladda ner på http://www.teroc.se/web/page.aspx?refid=77, finns även kortfattad vägledning (mest på engelska).

Har du synpunkter eller frågor – kontakta sven.ruin@teroc.se

Sven

 

Tidningen Elinstallatören skriver om Hus utan Sladd

elinstallatoren

I 2016 års sista nummer skriver tidningen elinstallatören om vårt projekt. Klicka på bilden så kommer du till reportaget.

På årets första arbetsdag har vi haft planeringsmöte inför installation och testning av stirlingmotorn. Skorsten ska installeras, kylvatten ska kopplas in och tas till vara, likström ska kopplas in i batterier, styrning ska på plats och systemet ska provköras och optimeras. Vår plan är att få allt detta klart under januari månad så att vi har februari och mars att verkligen använda systemet innan vårvärmen och ljuset kommer.