fullsizerender-5

Försommaren 2015 byggde Sisyfosgruppen ett testprojekt med 23 studentlägenheter vid Wenngarns slott nära Arlanda med EPS-material. Det var ett lyckat projekt med en kort produktionstid, låga kostnader och låg energiåtgång.

Samtidigt såg vi flera utmaningar i processerna och kring leverans och montering. Det testprojektet födde en idé om ett nytt hus, där vi verkligen ville utmana oss själva och andra att visa att det är möjligt att bygga och bo miljövänligt. Projekt “Hus utan sladd” föddes, ett hus som inte kommer vara kopplat till varken el, vatten eller avlopp och som ska gå att använda året runt.

Vi använder befintlig teknik för att visa att framtiden redan är här. Målet har varit att samla kompetens, idéer och teknik för att kunna bygga ett helhetskoncept kring nyproduktion ur de delar som fungerar bra i projektet.