Projektbeskrivning för Hus utan sladd

Försommaren 2015 byggde Sisyfosgruppen ett testprojekt med 23 studentlägenheter vid Wenngarns slott nära Arlanda med EPS-material. Det var ett lyckat projekt med en kort produktionstid, låga kostnader och låg energiåtgång.

Samtidigt såg vi flera utmaningar i processerna och kring leverans och montering. Det testprojektet födde en idé om ett nytt hus, där vi verkligen ville utmana oss själva och andra att visa att det är möjligt att bygga och bo miljövänligt. Projekt “Hus utan sladd” föddes, ett hus som inte kommer vara kopplat till varken el, vatten eller avlopp och som ska gå att använda året runt.

Vi vill använda befintlig teknik för att visa att framtiden redan är här. Målet är att samla kompetens, idéer och teknik för att kunna bygga ett helhetskoncept kring nyproduktion ur de delar som fungerar bra i projektet. Huset kommer byggas under våren och stå klart till 1 maj.

Projektet innehåller följande delar:

  • Tillförsel av energi från sol, vind, skog och vätgas
  • Energilagring i batterier, vätgastankar m.m.
  • Energiåtervinning av gråvatten, luftväxling mm
  • Reningssystem för vatten och luft/ventilation. Bevara och återanvända värmen från befintligt vatten. Luften återanvänds, mycket växter tillför kontinuerligt nytt syre.
  • Energiläckage minimeras i dörrar och fönster genom slussar, och genom att använda produkter med bästa isoleringsförmåga
  • Energiåtgång minimeras i produktion, materialproduktion, transporter och byggarbete.
  • Dagvatten kommer att användas och lagras i tank för att sedan renas och användas som BDT-vatten

Huset hyrs ut som ett koncepthus inom ramen för vår hotellrörelse för att inspirera och utbilda. Även när det är “färdigbyggt” så kommer det fortsätta utvecklas och förbättras. På utsidan kommer huset se ut som en vanlig svensk villa.

Vi behöver involvera alla våra leverantörer i projektet när det gäller material och transport men också söka samarbete med de företag i branschen som verkar inom området. Vi behöver därför råd och tips på kontakter och idéer inom området. Vi tar tacksamt emot alla tankar och förslag.