Den senaste månaden har varit hektisk efter de artiklar som uppmärksammat Hus utan sladd. Många har hört av sig efter att ha blivit inspirerade och Sisyfos har påbörjat arbetet med att ta fram koncept som går att köpa av enskilda och företag. Detta bygger på erfarenheterna med Hus utan sladd men kommer inte endast vara off-grid-lösningar.

Igår hade vi många besök i huset då först Lars Bärtås, som skrivit en artikel Bygga Hus, kom förbi och därefter en grupp från Tekniska föreningen i Uppsala. Många initierade frågor från en mycket kompetent grupp.

Utveckling i huset fortsätter. Det som påverkat mest är den uppdatering av internetaccess som gjorts som gör att vi numera kan följa och styra huset utifrån i en app på mobilen. Det gör att man exempelvis kan dra ned temperaturen om man är borta några dagar och ändå komma hem till ett uppvärmt hus. Något för andra hus också kanske?

Fjärrstyrning